Punomoćje za glasanje na Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara 30.06.2016.

 

 

Punomoćje za glasanje na Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara 30.06.2016.