Zapisnik sa redovne godisnje sednice akcionara od 30.06.2016.godine

 

 

Zapisnik sa redovne godisnje sednice akcionara od 30.06.2016.godine